Ved indflytning

Her får du svar på de meste almindelige stillede spørgsmål i forbindelse med indflytning.

Før overtagelsen

Når du har har takket ja til et lejemål, fremsender vi en lejekontrakt til dig til digital underskrift. Samtidig fremsendes de oplysninger, du har brug for ved indbetaling af husleje, depositum m.v.

Det er vigtigt, du overholder den fastsatte frist for returnering af lejekontrakten samt for indbetaling af husleje, depositum m.v., idet du ellers kan risikere, at lejemålet udlejes til anden side.

Vi sender så vidt muligt lejekontrakten til digital underskrift med NemID. Såfremt du ikke har et NemID, fremsendes kontrakten via mail og skal returneres til vores kontor i underskrevet stand pr. almindelig post, da det er vigtigt, vi får dokumentet med original underskrift.

Det er udelukkende Udbetaling Danmark, der kan afgøre, om du kan opnå boligstøtte. Du kan udfylde en ansøgning og læse mere om reglerne på borger.dk.

Vi kan desværre ikke oplyse, hvor meget støtte du kan opnå. Såfremt du har spørgsmå hertil eller har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, skal du henvende dig på borgerservice.

Nøglerne udleveres i forbindelse med indflytningssynet, hvis andet ikke er aftalt.

Nøglerne udleveres kun hvis der foreligger en underskrevet lejekontrakt samt kvittering for indbetaling af husleje, depositum m.v.

Indflytningssyn afholdes i forbindelse med overtagelse af lejemålet.

Lejemålet gennemgåes med en medarbejder fra TOGT. Der udarbejdes en indflytningsrapport hvor evetuelle fejl/mangler bliver noteret.

Nøgler til lejemålet overdrages til lejer ved indflytningssynet.

Efter overtagelsen

Nej, det er ikke nødvendigt. Kontoret sørger for tilmelding inden din indflytning. Du vil derfor, kort tid efter indflytning, modtage velkomstbrev samt 1. aconto opkrævning fra forsyningsselskaberne.

Vær opmærksom på at relæet kan være slået fra ved indflytning. For at få el i lejemålet skal dette slåes til. 

Bor du i en ejendom, hvor der er et vaskeri tilknyttet et betalingssystem, skal du have et vaskekort for at benytte vaskeriet.

I vaskeriet finder du kurverter til bestiling/optakning af vaskekort.

Der udleveres kun ét vaskekort pr. lejemål, og vaskekort optankes altid med kr. 200. Beløbet opkræves via førstkommende husleje.

Du har 14 dage fra lejeforholdets begyndelse til at gøre eventuelle fejl/mangler gældende over for kontoret. Blanketten "fejl/mangler ved indflytning" kan med fordel benyttes, således at du er sikker på, kontoret får alle nødvendige oplysninger. Du er velkommen til at medsende billeder som dokumentation. Disse modtages dog kun pr. mail eller på papir.

Du vil fra kontoret få en bekræftelse på modtagelsen af fejl/mangellisten. Såfremt der er forhold, der skal udbedres eller kræver nærmere besigtigelse, vil du samtidig modtage et tidspunkt for en aftale med viceværten. 

Forhold, der vurderes ikke at skulle udbedres, bliver noteret, og der hæftes ikke herfor ved fraflytning.