I lejeperioden

Her får du svar på de meste almindelige stillede spørgsmål i lejeperioden.

Mit lejemål

Bor du i en ejendom, hvor der er et vaskeri tilknyttet et betalingssystem, skal du have et vaskekort for at benytte vaskeriet.

I vaskeriet finder du kurverter til bestiling/optakning af vaskekort.

Der udleveres kun ét vaskekort pr. lejemål, og vaskekort optankes altid med kr. 200. Beløbet opkræves via førstkommende husleje.

Det er tilladt at installere opvaskemaskine under følgende forudsætninger:

 • Der skal opnås skriftlig tilladelse fra kontoret.
 • Alle omkostninger hertil afholdes af lejer.
 • Installationen skal udføres af en autoriseret håndværker og skal ske håndværksmæssigt korrekt.
 • Lejer afholder hele risikoen, dvs. lejer skal sørge for, at dennes forsirking dækker fx. en vandskade forårsaget af maskinen.

Kontoret kan som oftes være behjælpelig med levering og installering af en opvaskemaskine, såfremt forhold omkring vand, strøm m.v. er opfyldt. Dette vil ske mod en huslejestigning. Kontakt kontoret for yderligere oplysninger herom.

Bor du i en ejendom, hvor der er fællesvaskeri, er det ikke tilladt at installere vaskemaskine og tørretumbler.

Såfremt den ejendom, du bor i, ikke har et fællesvaskeri, og der ikke allerede er installeret vaskemaskine og tørretumbler i lejemålet, er det tilladt at installere egne maskiner under følgende forudsætninger:

 • Alle omkostninger hertil afholdes af lejer.
 • Installationen skal udføres af en autoriseret håndværker og skal ske håndværksmæssigt korrekt.
 • Lejer afholder hele risikoen, dvs. lejer skal sørge for, at dennes forsirking dækker fx. en vandskade forårsaget af maskinerne.

Kontoret kan som oftes være behjælpelig med levering og installering af maskinerne, såfremt forhold omkring vand, strøm m.v. er opfyldt. Dette vil ske mod en huslejestigning. Kontakt kontoret for yderligere oplysninger herom.

Bor du i en ejendom, hvor der opkræves internet via huslejen, er det som udgangspunkt ikke muligt at have trådløst internet.

Der kan dog, for egen regning, opsættes en trådløs router. Det er meget vigtigt. at routeren tilsluttes WAN-porten. Hvis routeren tilsluttes LAN-porten, forstyres driften til gene for de øvrige lejere.

Husleje

Det er udelukkende Udbetaling Danmark, der kan afgøre, om du kan opnå boligstøtte. Du kan udfylde en ansøgning og læse mere om reglerne på borger.dk.

Vi kan desværre ikke oplyse, hvor meget støtte du kan opnå. Såfremt du har spørgsmå hertil eller har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, skal du henvende dig på borgerservice.

Huslejen opkræves på et girokort, der modtages i slutningen af måneden til betaling af næste måneds husleje. Huslejen er forfalden til betaling den første hverdag i måneden. Der ydes ikke henstand for betaling af husleje.

Ønskes huslejen tilmeldt betalingsservice, kan dette ske via netbank. Kontoret har ikke mulighed for at til- og afmelde betalingsservice.

Der ydes ikke henstand for betaling af husleje.

Betaler du ikke din husleje rettidigt, vil du modtage et rykkerbrev pålagt et rykkergebyr. Betaler du ikke denne rykker inden for fristen, vil du modtage en ophævelse af dit lejemål til omgående fraflytning.

Husk derfor altid at betale din husleje til tiden for at undgå rykkergebyr og advokatomkostninger.

Det er en fordel at tilmelde huslejebetalingen betalingsservice. Dette kan du gøre via netbank.

Stiger din husleje uden varsel, er det fordi, at der ved indflytning er aftalt en fast lejeforhøjelse hvert år, også kaldet trappeleje. I lejekontraktens § 11 kan du se størrelse på den årlige lejeforhøjelse.  

Reguleres dit depositum og forudbetalt leje uden varsel, er det fordi, at der ved indflytning er aftalt en fast lejeforhøjelse hvert år, også kaldet trappeleje. Se lejekontraktens § 11 herom. 

Depositum og forudbetalt leje reguleres forholdsmæssigt i forbindelse med lejeforhøjelsen. Forhøjelsen opkræves med lige store månedlige beløb over samme antal måneder som depositum og forudbetalt leje svarer til.

 

Fejl/mangler

Alle henvendelser vedrørende fejl/mangler skal ske pr. mail til kontoret. Der aftales et tidspunkt, hvor viceværten kan aflægge et besøg for besigtigelse/udbedring.

Det er kun muligt at lave en aftale pr. mail og ikke pr. brev. Ligeledes er det ikke muligt selv at kontakte viceværten for at lave en aftale.

Har du brug for viceværtens hjælp, skal du kontakte kontoret pr. mail for at lave en aftale. Det er kun muligt at lave en aftale pr. mail og ikke pr. brev. Ligeledes er det ikke muligt selv at kontakte viceværten for at lave en aftale.

Som lejer har du den indvendige vedligeholdelsespligt. Du har pligt til at sørge for, at lejemålet er vel vedligeholdt i lejeperioden. Dette omfatter maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve. Endvidere har du pligt til at holde vandhaner og elafbrydere forsvarligt vedlige, samt vedligeholde hårde hvidevare, wc-/ vaskekummer og lejemålets afløbsforbindelse til faldstammen.

Er du erhvervslejer, har du en udvidet vedligeholdelsespligt. Se nærmere herom i din lejekontrakt.

Forbrugsregnskaber

Betaler du forbrug direkte til forsyningsselskaberne, modtager du årsafregningen direkte fra dem.

Betaler du a conto forbrug sammen med din husleje, foretages der en aflæsning af målerne én gang årligt. Du vil modtage forbrugsregnskabet ca. 4 måneder efter aflæsningen.

Tilbage-/ og efterbetalinger vil blive reguleret via huslejen.

Hvis du er flyttet ind midt i et igangværende forbrugsregnskabsår, deltager du kun i regnskabet for den periode, du har boet i lejemålet. Deltager du i mindre end et helt forbrugsregnskabsår, reguleres a conto ikke. A conto reguleres først, når du deltager i et helt forbrugsregnskabsår.

Hvis du kun har boet i lejemålet i vinterperioden, kan det være forklaringen. Størstedelen af varmeforbruget sker i årets 4 koldeste måneder. Der indbetales samme a conto beløb hver måned hele året. Det vil sige, at du i de varme måneder sparer op til de kolde måneder. Hvis du kun har boet i lejemålet i årets koldeste måneder, har du ikke denne opsparing til at dække forbruget.

Fik du penge tilbage sidste år, er din a conto betaling måske sat ned, og det kan være årsagen til, at du ikke har modtaget penge tilbage i år. Du kan sammenligne a conto betalingen med sidste års forbrugsregnskab.

Hvis der har været prisstigninger på forbruget det seneste år, kan det også være en del af forklaringen.  

En anden forklaring kan være, at du har haft et øget forbrug. Ved at sammenligne forbrugsregnskabet med sidste års forbrugsregnskab, kan du se, om du har brugt samme mængde som sidste år.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr, og det er heller ikke tilladt at have husdyr i pleje. Dette gælder alle former for dyr også mindre dyr som fx. fugle, fisk og krybdyr.

Det er ikke tilladt at passe husdyr, herunder at have gæsters husdyr overnattende.

Ønsker du at klage, skal det ske skriftligt til kontoret. Mundtlige klager behandles ikke. Klagen skal indeholde oplysninger om navn og adresse på den, der klages over, hvad der klages over, og hvornår hændelsen er foregået. Husk at underskrive klagen, idet anonyme klager ikke behandles.

Klager

Ønsker du at klage, skal det ske skriftligt til kontoret. Mundtlige klager behandles ikke. Klagen skal indeholde oplysninger om navn og adresse på den, der klages over, hvad der klages over, og hvornår hændelsen er foregået. Husk at underskrive klagen, idet anonyme klager ikke behandles.

Der opfordres til, at man selv forsøger at løse problemerne, inden der klages.

Parkering - APCOA

Hvis du bor i en ejendom, hvor APCOA regulerer parkeringen, kan du som lejer parkere på ejendommens parkeringsareal. For at du kan parkere afgiftsfrit, skal du sende en Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. til kontoret med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Registeringsnummer på bil

Kontoret vil herefter registere din bil, og du kan efterfølgende parkere afgiftsfrit på ejendommens parkeringsareal. 

Hvis du sælger din bil, er det vigtigt, at du husker at orientere kontoret ved at sende en Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Husk at oplyse bilens registeringsnummer. Kontoret vil herefter slette bilen fra systemet, og den vil ikke længere kunne parkere på ejendommens parkeringsareal. 

Hvis du køber en bil, og du ønsker at parkere afgiftsfrit på ejendommens parkeringsareal, skal du sende en Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. til kontoret med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Registeringsnummer på bil

Kontoret vil herefter registere din bil, og du kan efterfølgende parkere afgiftsfrit på ejendommens parkeringsareal. 

Hvis du samtidig har solgt en bil, skal du huske at orientere kontoret pr. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., således den kan blive slettet fra systemet. Husk at oplyse registeringsnummer på bilen.

Hvis du bor i ejendom, hvor der følger et gæstekort med, kan dine gæster parkere afgiftsfrit på ejendommens parkeringsareal. Gæstekortet skal placeres synligt i bilens forrude.

Det er ikke muligt at få mere end ét gæstekort, heller ikke for en kortere periode.

Hvis man har flere gæster, må de parkere på offentlig vej.

Hvis du mister dit gæstekort, skal du hurtigst muligt orientere kontoret ved at sende en Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Kontoret vil herefter spærre kortet og udsende et erstatningskort. Du opkræves kr. 300 for det nye gæstekort via førstkommende huslejeopkrævning.

Alle klager over parkeringsafgifter skal ske direkte til APCOA. www.apcoa.dk. Henvendelser kan ikke foretages via telefonen, men skal foretages online. 

TOGT kan ikke være behjælpelig med at få eftergivet en parkeringsafgift.